Szkodliwe mity ekologiczne

info
The True Story of DDT, PCB, and Dioxin
OFERTA WYDAWNICZA:
CHEMIA ORGANICZNA
ELEMENTARNA CHEMIA ORGANICZNA
ELEMENTARNA CHEMIA NIEORGANICZNA
Ekologiczne Klamstwa Ekowojowników
TEKSTY:
1. Szkodliwe mity ekologiczne
2. Persistent Ecological Myths
3. Eco-Swindlers
4. Pomaturalne uwagi o chemii w szkole
5. Argumenty przeciwko ekologicznym klamstwom
AUTOR

Dwie przeciwko milionom,

czyli krótkie argumenty przeciwko szkodliwym mitom ekologicznym

Przemysław Mastalerz

 

Nie trzeba długich tekstów, bo często wystarcza zaledwie kilka zdań, żeby rozprawić się z ekologicznymi mitami, którym poświęcono setki milionów zadrukowanych stron w prasie i w publikacjach ekologicznych. Popatrzmy na kilka nie budzących wątpliwości przykładów, które dowodzą, że druzgocącą krytykę wielu mitów o ekologicznych zagrożeniach można zmieścić na dwóch stronach:

1. Fałsz: Pestycydy nie są potrzebne, bo rolnictwo polegające wyłącznie na naturalnych sposobach ochrony roślin zapewnia wysokie plony.

Prawda: Bez pestycydów plony roślin uprawnych byłyby co najmniej o kilkadziesiąt procent mniejsze.

2. Fałsz: Azotany w glebie są pozostałością po nawozach sztucznych. Są to niebezpieczne produkty przemysłu chemicznego, które z gleby przedostają się do roślin i zagrażają ludzkiemu zdrowiu.

Prawda: Największym źródłem azotanów w glebie są bakterie. W jamie ustnej człowieka żyją bakterie, które redukują azotany (sole kwasu HNO3) do azotynów (soli kwasu HNO2). W kwaśnym środowisku, jakie panuje w żołądku, z azotynów powstają tlenki azotu, które nawet w bardzo małych stężeniach są zabójcze dla bakterii. Tlenki azotu chronią nas przed zakażeniami drogą pokarmową.

3. Fałsz: Spalanie odpadów komunalnych jest szkodliwe dla środowiska i dla ludzi, ponieważ zanieczyszcza powietrze niebezpiecznymi truciznami.

Prawda: Gazy odlotowe z nowoczesnych spalarni śmieci zawierają mniej trucizn niż czyste powietrze, jakim oddychamy. Mieszkańcy Wiednia nie skarżą się, że w środku ich miasta pracuje wielka spalarnia śmieci.

4. Fałsz: Wszystkie organiczne związki chloru są trujące dla żywych organizmów i dlatego przyroda nie wykorzystuje chloru do budowy składników żywych komórek.

Prawda: Dotychczas w żywych organizmach odkryto około dwóch tysięcy organicznych związków chloru i ciągle przybywają nowe. Chlor zawierają różne antybiotyki ratujące ludzkie życie.

5. Fałsz: Należy zrezygnować z chlorowania wody pitnej, ponieważ chlor wytwarza w wodzie niebezpieczne dla zdrowia związki rakotwórcze.

Prawda: Wbrew propagandzie uprawianej przez Greenpeace nikt nie zachorował od picia wody pozbawionej bakterii przez chlorowanie, podczas gdy w biednych krajach miliony dzieci umierają od brudnej wody.

6. Fałsz: W pierwszej kolejności należy zrezygnować z polichlorku winylu ze względu na wyjątkową szkodliwość tego tworzywa.

Prawda: W ciągu wielu dziesiątków lat stosowania w wielu dziedzinach nie zauważono, żeby polichlorek winylu komukolwiek zaszkodził.

7. Fałsz: Liczne związki chloru powodują niebezpieczne zaburzenia hormonalne. Jednym z objawów jest zmniejszenie liczby plemników w spermie przez chloroorganiczne trucizny, wprowadzone do środowiska przez przemysł.

Prawda: Prace o hormonalnych zaburzeniach powodowanych przez związki chloru były odwoływane przez autorów. Greenpeace naraża się na śmieszność gdy ciągle wraca do sprawy plemników.

8. Fałsz: DDT jest bardzo niebezpieczną trucizną, groźną dla ludzi i zwierząt. Dlatego DDT trzeba całkowicie i za wszelką cenę wyeliminować z powierzchni naszego globu.

Prawda: W ciągu kilkudziesięciu lat stosowania DDT nie było ani jednego przypadku zatrucia ludzi, podczas gdy po wycofaniu DDT dziesiątki milionów mieszkańców krajów tropikalnych zmarły na malarię roznoszoną przez komary. Jest faktem, że przez zakaz DDT organizacje ekologiczne popełniły zbrodnię ludobójstwa.

9. Fałsz: Dioksyna jest dziełem człowieka.

Prawda: Bardzo duże ilości dioksyny znaleziono w USA i w Europie w pokładach gliny, których wiek oceniono na 40 milionów lat.

10. Fałsz: Według raportu Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska nawet jedna cząsteczka dioksyny może spowodować raka.

Prawda: Z zawartości dioksyny w ludzkim organizmie wynika, że na każdą komórkę naszego ciała przypada 10 cząsteczek dioksyny. Nie ma jednak dowodu, żeby dioksyna była przyczyną nowotworów u ludzi.

11. Fałsz: Wywołany przez przemysł wzrost stężenia dwutlenku węgla w powietrzu jest przyczyną ocieplenia klimatu, które może mieć bardzo groźne skutki dla całej ludzkości.

Prawda: Od ustąpienia lodowca kilkanaście tysięcy lat temu następowały po sobie krótsze lub dłuższe okresy oziębień i ociepleń. Ostatnie ocieplenie miało miejsce w średniowieczu a w siedemnastym wieku było tak zimno, że z Polski do Szwecji jeżdżono saniami po zamarzniętym Bałtyku. Po oziębieniu należy zatem oczekiwać kolejnego ocieplenia z przyczyn naturalnych. Zdziwienie może budzić to, że ekologiczne organizacje, zapowiadające katastrofę w postaci ocieplenia, skrzętnie skrywają fakt, że zmiany klimatu towarzyszyły ludzkości od samego jej początku. Nie ma o tym śladu w publikacjach ekologicznych.

12. Fałsz: Trucizna jest trucizną w każdej dawce.

Prawda: Jest to twierdzenie fałszywe, bo nie jest zgodne z faktami. Gdyby małe dawki rtęci lub ołowiu były niebezpieczne, to życie na naszej planecie nie byłoby możliwe, bo rtęć i ołów znajdują się w powietrzu, którym bez przerwy oddychamy i w wodzie, którą codziennie pijemy. Innym przykładem jest tlenek węgla. Ten śmiertelnie groźny gaz występuje w powietrzu, ale nie szkodzi nikomu, bo małe dawki nie są trujące. Znane są miliony podobnych przykładów. Żywe organizmy są odporne na działanie małych dawek trucizn, których pozbywają się przez wydalanie lub przekształcanie w produkty nieszkodliwe.

13. Fałsz: Freony powodują niebezpieczne zjawisko, polegające na okresowym spadku stężenia ozonu, jakie występuje każdej wiosny w stratosferze nad Antarktydą (dziura ozonowa).

Prawda: Wiosenne spadki stężenia ozonu występowały na Antarktydzie zanim jeszcze w powietrzu pojawiły się znaczące stężenia freonów.

14. Fałsz: Awaria reaktora atomowego w Czernobylu spowodowała śmierć 30 tysięcy ludzi.

Prawda: Według raportu WHO z roku 2005 śmierć w Czernobylu poniosło mniej niż 50 osób. Ten przykład prawidłowo określa proporcje w ocenie zagrożeń według źródeł ekologicznych i naukowych.

15. Fałsz: Jedna atomowa elektrownia w ciągu roku wytwarza tyle radioaktywnej trucizny co tysiąc bomb atomowych.

Prawda: Gdyby z jakiejkolwiek elektrowni atomowej wydobywało się tyle radioaktywnych produktów, ile znajduje się w dymach i popiołach każdej elektrowni węglowej, to taka elektrownia atomowa zostałaby natychmiast zamknięta. Radioaktywne odpady atomowych elektrowni są bezpiecznie składowane głęboko pod ziemią, skąd nigdy nie wydostaną się na powierzchnię, podczas gdy produkty spalania węgla w elektrowniach pozostają na powierzchni.

16.Fałsz: Elektromagnetyczne fale emitowane przez elektryczne urządzenia wywołują szereg zaburzeń zdrowia, takich jak bezpłodność mężczyzn, bezsenność, bóle głowy, nadciśnienie, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, upośledzenie laktacji, dekoncentrację, wrodzone wady rozwojowe, zaburzenia krążenia, niestrawność, rak, zaćma i szereg innych chorób.

Prawda: Wywoływanie tych wszystkich chorób przez fale elektromagnetyczne nigdy nie zostało potwierdzone poważnymi badaniami naukowymi.


 
WYDAWNICTWO CHEMICZNE
ul. Gliniana 23/17, 50-525 Wrocław, PL
tel./fax: (0048) (71) 36 747 63, cell (0048) 601 842 752

You can wear it in the banquet which can rolex replica sale your temperament, You can wear it when you are at work which is so convenient for you to look the time, also can show you high grade, You can wear it at ordinary rolex replica sale which is easy for you to match the clothes style as well as show your type. All in all, it is beautiful and suitable decorations for you replica watches matter what time. When the world is full of watch, the replica cartier watch still is your choice. There are so many rolex replica sale, what are you waiting for. Let see some action. Late, there is no. However, because the price tag is so high for most of these luxury timepieces, they are out of reach for most of us looking to get a small piece of that luxury and sophistication. Or so many people think. While you might not be able to afford an authentic rolex replica sale you are most certain to be able to afford a high quality luxury watch replica.