logo5.jpg

 

info

The True Story of DDT, PCB, and Dioxin

OFERTA WYDAWNICZA:

CHEMIA ORGANICZNA

ELEMENTARNA CHEMIA ORGANICZNA

ELEMENTARNA CHEMIA NIEORGANICZNA

Ekologiczne Klamstwa Ekowojowników

TEKSTY:

1. Szkodliwe mity ekologiczne

2. Persistent Ecological Myths

3. Eco-Swindlers

4. Pomaturalne uwagi o chemii w szkole

AUTOR

kliknij i przeczytaj Rozdz. I pt. ATOM (plik .pdf)

elementarna nieorg.jpgELEMENTARNA CHEMIA NIEORGANICZNA

Wydanie II , ISBN 83-905776-1-7, format B5

cena: 30 zł. (wysyłka na koszt Wydawnictwa)

Ta niezwykła książka zawiera wiadomości, których nie ma w innych książkach dla uczniów i studentów. Tylko tu można znaleźć odpowiedzi na wiele istotnych dla zrozumienia chemii pytań:

 

?/span>       Skąd znamy średnice atomów?

?/span>       Skąd wiemy, że cząsteczki niektórych związków dysocjują w roztworach na jony? (Uwaga: przewodzenie prądu elektrycznego nie jest dowodem, że jony istnieją także wtedy, gdy w roztworach nie ma elektrod przyłączonych do źródeł prądu).

?/span>       Skąd znamy wielkość liczby Avogadra?

?/span>       Dlaczego molowa objętość gazów wynosi około 22,4 dm3?

?/span>       Dlaczego kierunek odwracalnych reakcji zależy od temperatury?

?/span>       Co wypełnia samochodowe poduszki powietrzne?

?/span>       Czy radioaktywność jest niebezpieczna przy każdej dawce promieniowania?

?/span>       Czy trucizny są niebezpieczne w każdej dawce?

?/span>       Jak działają samochodowe katalizatory?

?/span>       Dlaczego fotochromowe szkła są ciemne na słońcu a rozjaśniają się w ciemności?

 

W książce tej znajdziesz również informacje szokujące:

?/span>       Prasowe wiadomości o klęskach, jakie ma przynieść "efekt cieplarniany" trzeba między bajki włożyć.

?/span>       "Dziura ozonowa" nie jest spowodowana przez człowieka a zakaz stosowania freonów jest dużym błędem, bo freony nikomu nie szkodzą.

?/span>       Z każdym pokarmem i każdym łykiem wody spożywasz maleńkie cząstki chrystusowego ciała i krwi.

 

ELEMENTARNA CHEMIA NIEORGANICZNA jest książką przeznaczoną dla studentów wydziałów niechemicznych oraz dla przygotowujących się do matury z chemii uczniów szk?#322; średnich. Została ona napisana w przekonaniu, że rozumienie zjawisk chemicznych jest o wiele ważniejsze, niż zapamiętywanie szczeg?#322;ów.

Zgodnie z takim przekonaniem materiał pamięciowy jest w niej bardzo ograniczony, natomiast zjawiska chemiczne zostały opisane w taki sposób, żeby ich przyczyny były wyraźnie przedstawione z odniesieniem do nowoczesnych zastosowań praktycznych.

Osobny rozdział dotyczy właściwego rozumienia problemów ekologicznych.

Tytuły rozdziałów:

  • Atom
  • Cząsteczka
  • Reakcje chemiczne
  • Kwasy, zasady i sole
  • Utlenianie i redukcja
  • Własności pierwiastków i związków
  • Prawdziwe i urojone zagrożenia ekologiczne

Książka dostępna w księgarni internetowej merlin.com.pl

 

WYDAWNICTWO CHEMICZNE

ul. Gliniana 23/17, 50-525 Wrocław, PL

tel./fax: (48) (71) 36 747 63, tel. (48) 601 842 752

info

 

Luxury watch replicas are quality rolex replica sale that are made to resemble their significantly more expensive designer counterparts at a fraction of the price. For example, the average rolex replica sale Submariner, an extremely popular luxury watch, will set you back anywhere, depending on the condition of the rolex replica and which model you choose. The Rolex Submariner diving watch was initiated at watches store during 2017 which happened to coincide with the growth of self contained below the surface breathing apparatus, called scuba. In the year of replica watches Rolex had a couple of editions of the Submariner. These quality timepieces offer those who can afford the real thing the opportunity to accessorize their outfits with beautiful watches that look and operate just like the real thing. Because rolex replica sale are so affordable, most can afford to purchase more than one, giving them the opportunity to try many different looks and styles.