logo5.jpg

 

info

The True Story of DDT, PCB, and Dioxin

OFERTA WYDAWNICZA:

CHEMIA ORGANICZNA

ELEMENTARNA CHEMIA ORGANICZNA

ELEMENTARNA CHEMIA NIEORGANICZNA

Ekologiczne Klamstwa Ekowojowników

TEKSTY:

1. Szkodliwe mity ekologiczne

2. Persistent Ecological Myths

3. Eco-Swindlers

4. Pomaturalne uwagi o chemii w szkole

AUTOR

kliknij i przeczytaj Rozdz. I pt. ATOM (plik .pdf)

elementarna nieorg.jpgELEMENTARNA CHEMIA NIEORGANICZNA

Wydanie II , ISBN 83-905776-1-7, format B5

cena: 30 zł. (wysyłka na koszt Wydawnictwa)

Ta niezwykła książka zawiera wiadomości, których nie ma w innych książkach dla uczniów i studentów. Tylko tu można znaleźć odpowiedzi na wiele istotnych dla zrozumienia chemii pytań:

 

?/span>       Skąd znamy średnice atomów?

?/span>       Skąd wiemy, że cząsteczki niektórych związków dysocjują w roztworach na jony? (Uwaga: przewodzenie prądu elektrycznego nie jest dowodem, że jony istnieją także wtedy, gdy w roztworach nie ma elektrod przyłączonych do źródeł prądu).

?/span>       Skąd znamy wielkość liczby Avogadra?

?/span>       Dlaczego molowa objętość gazów wynosi około 22,4 dm3?

?/span>       Dlaczego kierunek odwracalnych reakcji zależy od temperatury?

?/span>       Co wypełnia samochodowe poduszki powietrzne?

?/span>       Czy radioaktywność jest niebezpieczna przy każdej dawce promieniowania?

?/span>       Czy trucizny są niebezpieczne w każdej dawce?

?/span>       Jak działają samochodowe katalizatory?

?/span>       Dlaczego fotochromowe szkła są ciemne na słońcu a rozjaśniają się w ciemności?

 

W książce tej znajdziesz również informacje szokujące:

?/span>       Prasowe wiadomości o klęskach, jakie ma przynieść "efekt cieplarniany" trzeba między bajki włożyć.

?/span>       "Dziura ozonowa" nie jest spowodowana przez człowieka a zakaz stosowania freonów jest dużym błędem, bo freony nikomu nie szkodzą.

?/span>       Z każdym pokarmem i każdym łykiem wody spożywasz maleńkie cząstki chrystusowego ciała i krwi.

 

ELEMENTARNA CHEMIA NIEORGANICZNA jest książką przeznaczoną dla studentów wydziałów niechemicznych oraz dla przygotowujących się do matury z chemii uczniów szk?#322; średnich. Została ona napisana w przekonaniu, że rozumienie zjawisk chemicznych jest o wiele ważniejsze, niż zapamiętywanie szczeg?#322;ów.

Zgodnie z takim przekonaniem materiał pamięciowy jest w niej bardzo ograniczony, natomiast zjawiska chemiczne zostały opisane w taki sposób, żeby ich przyczyny były wyraźnie przedstawione z odniesieniem do nowoczesnych zastosowań praktycznych.

Osobny rozdział dotyczy właściwego rozumienia problemów ekologicznych.

Tytuły rozdziałów:

  • Atom
  • Cząsteczka
  • Reakcje chemiczne
  • Kwasy, zasady i sole
  • Utlenianie i redukcja
  • Własności pierwiastków i związków
  • Prawdziwe i urojone zagrożenia ekologiczne

Książka dostępna w księgarni internetowej merlin.com.pl

 

WYDAWNICTWO CHEMICZNE

ul. Gliniana 23/17, 50-525 Wrocław, PL

tel./fax: (48) (71) 36 747 63, tel. (48) 601 842 752

info